Haartransactie door Dr. MFO

haar trans-logo

Privacybeleid

Privacybeleid voor Haar Trans

Laatst bijgewerkt: 26/02/2024

Uw veiligheid is belangrijk voor ons. Om deze reden worden de persoonsgegevens die u met ons deelt op een gevoelige manier beschermd.

Wij, Hair Trans, als verwerkingsverantwoordelijke, met dit privacy- en beschermingsbeleid voor persoonlijke gegevens, Welke van uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt voor welk doel, met wie en waarom de verwerkte gegevens kunnen worden gedeeld, Met onze gegevensverwerkingsmethode en juridische redenen ; Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw verwerkte gegevens? Wij streven ernaar om u over dit onderwerp te informeren.

Uw verzamelde persoonlijke gegevens, verzamelmethode en juridische reden

Uw IP-adres en informatie over de user-agent worden alleen gebruikt voor analysedoeleinden en voor cookies enz. via technologieën, geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde methoden, en soms door aanbieders van analyses, verkregen van derden zoals advertentienetwerken, aanbieders van zoekinformatie, technologieaanbieders, door het vastleggen, opslaan en bijwerken, binnen het kader en de duur van de dienstverlening en de contractuele relatie tussen ons, wordt verwerkt op basis van de voorwaarde voor de verwerking van legitiem belang.

Doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens die u met ons deelt zijn alleen beschikbaar via analyse; diensten die wij aanbieden Om op de beste manier aan de vereisten te voldoen, om ervoor te zorgen dat deze diensten voor u toegankelijk zijn. en om ervoor te zorgen dat u er maximaal van kunt profiteren, bieden wij onze diensten aan op basis van uw behoeften. om u binnen de wettelijke kaders een breder scala aan dienstverleners te ontwikkelen en aan te bieden. voldoen aan en verplichtingen voortvloeiend uit de wet (op verzoek delen van persoonsgegevens met rechterlijke en administratieve autoriteiten) Om doelgericht en afgemeten te kunnen voldoen gedurende de gehele overeenkomst en dienstverlening. zal worden verwerkt en bijgewerkt.

Aan wie en voor welke doeleinden verzamelde persoonsgegevens kunnen worden overgedragen

Uw persoonsgegevens die u met ons deelt; Wij ontvangen diensten om onze activiteiten uit te voeren en/of Wij verlenen, onderhouden contractuele relaties met, werken samen met nationale en internationale noodzakelijke technische en administratieve diensten aan derden, instellingen en organisaties, en, op verzoek, aan gerechtelijke en administratieve autoriteiten. Het kan worden overgedragen, mits er voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Uw rechten als de persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt

In overeenstemming met artikel 11 van de KVKK kan iedereen de volgende rechten uitoefenen door zich tot de verantwoordelijke voor de verwerking te wenden:

  1. Leren of persoonsgegevens worden verwerkt,
  2. Het opvragen van informatie als er persoonsgegevens zijn verwerkt,
  3. Leren wat het doel is van het verwerken van persoonsgegevens en of deze worden gebruikt voor het beoogde doel,
  4. Het kennen van de derde partijen aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven in binnen- of buitenland,
  5. Het verzoeken om correctie van persoonsgegevens als deze onvolledig of onjuist zijn verwerkt,
  6. Verzoeken om verwijdering of vernietiging van persoonlijke gegevens,
  7. Verzoeken dat de transacties die zijn uitgevoerd in overeenstemming met de clausules (e) en (f) worden meegedeeld aan derden aan wie persoonlijke gegevens worden overgedragen,
  8. Bezwaar maken tegen het ontstaan van een resultaat tegen het individu door de verwerkte gegevens uitsluitend via automatische systemen te analyseren,
  9. Hij/zij heeft het recht om vergoeding van de schade te vragen in geval van schade als gevolg van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Om uw hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Contact

Om analyses uit te voeren met het doel u van dienst te kunnen zijn, worden alleen uw noodzakelijke persoonsgegevens verstrekt. Of u de verwerking van persoonsgegevens accepteert of afwijst in overeenstemming met dit privacy- en verwerkingsbeleid voor persoonsgegevens. U bent geheel vrij. Als u de site blijft gebruiken, accepteren wij dat. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Aarzel dan niet om te passeren.

nl_NLDutch
Scroll naar boven